Akademia Spełniania Marzeń
  Regulamin rekrutacji
 
REGULAMIN REKRUTACJI NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO
 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
„AKADEMIA SPEŁNIANIA MARZEŃ”
 
 
1.    Rekrutacja na zajęcia odbywa się na zasadzie równych szans z zachowaniem równości płci.
2.    Nabór rozpoczyna się 19 października 2009r. i trwać będzie do 28 października 2009 r. I etapem jest złożenie w terminie do 23 października wypełnionej przez ucznia ankiety rekrutacyjnej.
3.    Przy rekrutacji na poszczególne koła zainteresowań brana będzie pod uwagę m.in.:
a)    ankieta rekrutacyjna
b)     opinia wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu
c)    analiza dokumentacji szkolnej (wyniki testów kompetencji, oceny bieżące)
d)    dochód na 1 członka rodziny
e)    deklaracja uczestnictwa w projekcie
f)     zgoda rodziców na udział w projekcie
g)    w przypadku zajęć logopedycznych, nauki pływania oraz gimnastyki korekcyjnej orzeczenie lekarskie o stwierdzonej wadzie wymowy lub postawy.
4.    Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości 30 października 2009 r. Listy zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w szkole oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zpooblegorek.neostrada.pl, www.akademiasm.pl.tl.
5.    Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu jest dobrowolne.
6.    Rekrutacja ma charakter ciągły, aż do wyczerpania się miejsc. W przypadku zrekrutowania wszystkich uczestników na dane zajęcia, zostanie utworzona lista rezerwowych.
7.    Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się we wrześniu 2010 r.
 
  Naszą stronę odwiedziło już 17016 odwiedzający Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Copyright by Joanna Ciołak,Beata Kabała  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=