Akademia Spełniania Marzeń
  Strona startowa
 
 Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego


        

PROJEKT  PARTNERSKI

 

„AKADEMIA SPEŁNIANIA MARZEŃ”


współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego

KAPITAŁ LUDZKI 

Projekt realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapita
ł Ludzki 2007-2013,
Priorytetu IX Rozwój wykszta
lcenia i kompetencji w regionach,
Dzia
łania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddzia
łania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 


 

 
  Naszą stronę odwiedziło już 17284 odwiedzający Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Copyright by Joanna Ciołak,Beata Kabała  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=