Akademia Spełniania Marzeń
  Listy rekrutacyjne-SP Oblęgorek
 
Lista uczniów klas I – III szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia z języka angielskiego

1.     Przeździk Katarzyna kl.I
2.     Majka Oliwia kl.I
3.     Siedlarz Kinga kl.I
4.     Baryłko Sebastian kl.II
5.     Ziernik Natalia kl.II
6.     Siadul Klaudia kl.II
7.     Brelska Aleksandra kl.II
8.     Główczyńska Natalia kl.II
9.     Raczyński Grzegorz kl.III a
10. Baryłko Katarzyna kl.III a
11. Grątkiewicz Jakub kl. III a
12. Drogosz Wiktoria kl.III b
 
 
Lista uczniów klas I – III szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia   koła logopedycznego

 
 
1.     Mastalerz Artur kl.I
2.     Raczyński Paweł kl.I
3.     Zbroszczyk Tomasz kl.I
4.     Cichocki Michał kl.I
5.     Śliwa Julia kl.II
6.     Zapała Wojciech kl.II
7.     Drogosz Krystian kl.III b
8.     Zapała Mariusz kl.I

 Ostateczna lista zakwalifikowanych uczniów zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń po pierwszej konsultacji logopedycznej    
    
Lista uczniów klas I – III szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia koła matematycznego 
 
1.     Zapała Patryk kl.III b
2.     Przeździk Hubert kl.IIIa
3.     Met Weronika kl.II
4.     Ślefarska Karolina kl.IIIa
5.     Gaweł Kacper kl.IIIa
6.     Grątkiewicz Jakub kl.IIIa
7.     Buchcic Jakub kl.IIIa
8.     Szczypiór Zosia kl.IIIb
9.     Foks Piotr kl.IIIb
10.   Zając Adrian kl.IIIb
 
Lista uczniów klas I - III zakwalifikowanych na zajęcia gimnastyki korekcyjnej „Ruch to zdrowie”

1.     Wójcik Karolina kl.III b
2.     Siedlarz Kinga kl.I
3.     Cichocki Gabriel kl.I
4.     Grątkiewicz Wojciech kl.I
5.     Przeździk Katarzyna kl.I
6.     Baryłko Katarzyna kl.I
7.     Grątkiewicz Jakub kl.I
8.     Cisowska Anna kl.III a
9.     Gaweł Damian kl.III a
10.   Jarząbek Karolina kl.III a
11.   Lasota Hubert kl.III a
12.   Malicka Agata kl.III a
13.  Przeździk Hubert kl.III a
14.  Raczyńska Paulina kl.III a
15.  Raczyński Grzegorz kl.III a
16.   Wilczkowski Kamil kl.III a
17.  Chłądzyński Krzysztof kl.III b
18.   Zając Adrian kl.III b
19.  Foks Piotr kl.III b
20.  Chrobot Adrian kl.III b
21.  Majka Oliwia kl.I
22.  Raczyński Paweł kl.I
23.  Olejarczyk Makary kl.I
24.  Gaweł Mateusz kl.I
25.   Zapała Patryk kl.III b
 
 
   Lista uczniów klas I - III szkoły podstawowej
 zakwalifikowanych na zajęcia informatyczne „Młodzi webmasterzy”
 
1.     Dudek Kamil kl.I
2.     Gaweł Kamil kl.I
3.     Śliwa Julia kl.II
4.     Drogosz Krystian kl.III b
5.     Przeźdik Hubert kl.IIIa
6.     Wieczorek Kacper kl.II
7.     Baryłko Sebastian kl.II
8.     Angielski Wiktor kl.II
9.     Zapała Wojciech kl.II
10.  Gaweł Damian kl.IIIa
 

Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania kl.I – II szkoła podstawowa

1.     Błaszczyk Agata  kl.I

2.     Błaszczyk Wojtek  kl.I

3.     Cichocki Gabriel  kl.I

4.     Drogosz Filip  kl.I

5.     Grątkiewicz Wojtek  kl.I

6.     Majka Oliwia  kl.I

7.     Mastalerz Artur  kl.I

8.     Olejarczyk Makary  kl.I

9.     Zając Kacper  kl.I

10.                       Czarnecki Czarek  kl.II

11.                       Główczyńska Natalia  kl.II

12.                       Krzemińska Wiktoria  kl.II

13.                       Met Weronika  kl.II

14.                       Olejarczyk Maja  kl.II

15.                       Ziernik Natalia  kl.II

Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania kl.I – II szkoła podstawowa
1.     Błaszczyk Agata kl.I
2.     Błaszczyk Wojtek kl.I
3.     Cichocki Gabriel kl.I
4.     Drogosz Filip kl.I
5.     Grątkiewicz Wojtek kl.I
6.     Majka Oliwia kl.I
7.     Mastalerz Artur kl.I
8.     Olejarczyk Makary kl.I
9.     Zając Kacper kl.I
10.  Czarnecki Czarek kl.II
11.  Główczyńska Natalia kl.II
12.  Krzemińska Wiktoria kl.II
13.  Met Weronika kl.II
14.  Olejarczyk Maja kl.II
15.  Ziernik Natalia kl.II


Lista uczniów z klas IV - VI zakwalifikowanych na zajęcia koła tanecznego
 
1.     Buchcic Patryk kl.VI
2.     Śliwa Dominik kl.VI
3.     Wychowaniec Klaudia kl.VI
4.     Kozubowska Agnieszka kl.VI
5.     Nowek Agnieszka kl.VI
6.     Plech Aleksandra kl.VI
7.     Nowak Urszula kl.VI
8.     Gaweł Zuzanna kl Va
9.     Bogulak Szymon kl.VI
10.  Bosak Sylwia kl.VI
11.  Bańkowska Patrycja kl.Va
12.  Sobura Wiktoria kl.Va
13.  Zapała Weronika kl.Va
14.  Gad Karolina kl.Va
15.  Buchcic Paulina kl.Vb
16.  Chudyba Wioletta kl.VI
17.  Raczyńska Klaudia kl.VI
18.  Januszek Daria kl.VI
19.  Rogula Wiktoria kl.Vb
20.  Rówińska Magdalena kl.Va
21.  Cichocka Angelika kl.IV
  
 
Lista uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia koła informatycznego " Młodzi Webmasterzy"
 
1.     Zapała Karolina kl.IV
2.     Zając Damian kl.IV
3.     Januszek Emil kl.Vb
4.     Pisz Jerzy kl.IV
5.     Pisz Ewa kl.IV
6.     Cichocki Karol kl.IV
7.     Śliwa Dominik kl.VI
8.     Główczyński Hubert kl.Vb
9.     Piątek Agata kl.Vb
10.  Krzemiński Adrian kl.Vb
11.  Główczyńska Magda kl.VI
12.  Drogosz Natalia kl.IV
 
Lista uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych      
na zajęcia koła plastycznego „Z kulturą ludową na Ty”
 

1.     Zapała Karolina kl.IV
2.     Śliwa Karolina kl.IV
3.     Cichocka Angelika kl.IV
4.     Piątek Przemysław kl.IV
5.     Śliwa Piotr kl.Va
6.     Ślewa Jakub kl.Va
7.     Stachowska Aleksandra kl.VI
8.     Sobura Wiktoria kl.V a
9.     Piątek Agata kl.V b
10. Główczyński Hubert kl.V b
11. Cichocki Paweł kl.VI
12. Buchcic Patryk kl.VI
13. Nowek Agnieszka kl.VI
14. Bożęcki Szymon kl.IV
15. Czarnecka Adriana kl.Vb
  

Lista uczniów klas IV – VI zakwalifikowanych na zajęcia koła matematycznego „Matematyka inaczej”

1.     Zapała Karolina kl.IV 

2.     Śliwa Karolina kl.IV
3.     Cichocka Angelika kl.IV
4.     Piątek Przemysław kl.IV
5.     Śliwa Piotr kl.Va
6.     Ślewa Jakub kl.Va
7.     Stachowska Aleksandra kl.VI
8.     Sobura Wiktoria kl.V a
9.     Piątek Agata kl.V b
10.Główczyński Hubert kl.V b
11.Cichocki Paweł kl.VI
12.Buchcic Patryk kl.VI
13.Nowek Agnieszka kl.VI
14.Bożęcki Szymon kl.IV
15.Czarnecka Adriana kl.Vb

 

Lista uczniów z klas IV – VI zakwalifikowanych na zajęcia z matematyki  „Uwierz w  siebie”  
  
    1.     Szczepański Szymon kl.Va
          2.     Gad Jakub kl. V a
          3.     Ślewa Jakub kl. V a
          4.     Gad Karolina kl. V a
          5.     Rówińska Magda kl. V a
          6.     Śliwa Przemysław kl. V a
          7.     Rutka Marta kl. V b
          8.     Błaszczyk Beata kl. V b
          9.     Piątek Agata kl. V b
         10. Banaś Patryk kl. Vb
 
Lista uczestników wyjazdów na basen klasy IV – VI Szkoły Podstawowej 

 1. Kwiecień Artur    klasa IV
 2. Kubiec Aleksandra  klasa  VI
 3. Buchcic Patryk klasa VI
 4. Plech Michał klasa V
 5. Cichocki Paweł klasa VI
 6. Rysiński Wiktor klasa IV
 7. Śliwa Karol klasa IV
 8. Zapała Kamil klasa V
 9. Gaweł Rafał klasa Va
 10. Bębacz Piotr klasa Va
 11. Sideł Piotr klasa VB
 12. Kwiecień Paweł klasa VI
 13. Dudek Natalia klasa VB
 14. Gaweł Karol klasa Va
 15. Szczepański Szymon klasa Va
 16. Gaweł Michał klasa Vb

Lista uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych  na zajęcia koła filmowego „Okiem kamery”

       
   1.     Cichocki Karol kl.IV
        2.    
Śliwa Przemysław kl.Va
        3.     Bożęcka Izabela kl.VI
        4.     Zapała Kamil
kl.Va
        5.     Buchcic Patryk kl.VI
        6.     Januszek Daria kl.VI
        7.     Cichocki Paweł kl.VI
        8.     Raczyńska Klaudia kl.VI
        9.     Angielski Dominik kl.IV
       10.  Biegaj Paweł kl.IV

 

Lista uczniów klas IV – VI zakwalifikowanych na zajęcia koła przyrodniczego „Odkrywamy piękno natury”

1.     Bożęcki Szymon kl.IV
2.     Angielski Dominik kl.IV
3.     Ślewa Jakub kl.V a
4.     Zapała Kamil kl.V a
5.     Gaweł Rafał kl.V a
6.     Bębacz Piotr kl.V a
7.     Pisz Karol kl.VI
8.     Czarnecka Adriana kl. V b
9.     Buchcic Paulina kl. V b
10.  Banaś Patryk kl. V b
11.  Januszek Daria kl. VI
12.  Bożęcka Izabela kl.VI
 

Lista uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajecia z języka angielskiego
 
1.     Ciołak Szymon kl.IV
2.     Rysiński Wiktor kl.IV
3.     Zapała Kamil kl.V a
4.     Sobura Wiktoria kl.V a
5.     Gaweł Zuzanna   kl.V a
6.     Zapała Weronika kl.V a
7.     Gaweł Karol kl.V a
8.     Bańkowska Patrycja kl.V a
9.     Dudek Natalia kl.V b
10.  Piątek Natalia kl.V b
11.  Piątek Aleksandra kl.VI
12.  Januszek Daria kl.VI
Lista uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej zakwalifikowanych na zajęcia z języka niemieckiego

 
1.     Błaszczyk Mateusz kl.IV
2.     Zając Damian kl.IV
3.     Szczepańki Szymon kl.Va
4.     Śliwa Piotr kl.Va
5.     Piątek Natalia kl.Vb
6.     Główczyńska Magda kl.VI
7.     Piątek Aleksandra kl.VI
 
 Lista uczniów klas IV – VI zakwalifikowanych
na zajęcia gimnastyki korekcyjnej „Ruch to zdrowie”
 
1.     Pisz Ewa kl.IV
2.     Bożęcki Szymon kl.IV
3.     Błaszczyk Mateusz kl.IV
4.     Cichocki Karol kl.IV
5.     Pisz Jerzy kl.IV
6.     Plech Michał kl.V a
7.     Gaweł Rafał kl.Va
8.     Dudek Natalia kl.Vb
9.     Krzemiński Adrian kl.Vb
10.  Główczyński Hubert kl.Vb
11.  Błaszczyk Beata kl.Vb
12.   Plech Aleksandra kl.VI
13.  Nowak Urszula kl.VI
14.  Chudyba Wioletta kl.VI
15.  Bosak Sylwia kl.VI
16.  Główczyński Adrian kl.VI
17. Gad Karolina kl.Va
18. Gaweł Zuzanna kl.Va
19. Bębacz Piotr kl.Va
 
 
20. Dawid Piwko kl.Vb
 
 
 

 

 
 

 
  Naszą stronę odwiedziło już 17016 odwiedzający Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Copyright by Joanna Ciołak,Beata Kabała  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=